:: چــــــراغ راه ::

وصایای شهدای شهرستان فردوس

شهدای دانش آموز


 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

1

ولی الله اتفاقی

15/10/48

24/10/65

2

غلامحسین ادهمی

16/2/43

9/9/60

3

سید کاظم آقایی

5/2/49

24/10/65

4

علی ا سدی نرم

6/1/43

19/6/64

5

علیرضا اسماعیل کمال

25/9/49

4/11/65

7

حسن ایادی

10/9/44

3/3/61

8

حسین ایوانی

1/8/46

19/8/62

9

محمد رضا بانوی خانکوک

4/8/46

15/2/61

10

محمد حسن برادران

20/10/41

10/2/61

11

محمود بیکی زاده

5/12/47

23/10/65

12

سید جواد پروانه جلیلی

15/9/45

6/5/65

13

ولی الله تجلی

2/1/46

26/5/62

14

غلامعلی تقوایی

14/4/47

19/10/65

15

خسرو تقی زاده

20/6/45

8/5/62

16

هادی جوادی

5/8/48

12/3/67

17

سید علی حاتمی

1/1/49

13/4/65

18

محمد کلوخ حسین پور

5/4/44

29/1/62

19

غلامحسین خلیل نیا

28/2/42

3/3/61

20

حسین دباغ

26/11/47

10/4/65

21

محمد رضا دباغ

9/8/43

23/10/63

22

محمد رضا دشتی

23/10/40

14/11/61

23

عبدالرحیم دوزنده فردوسی

9/2/44

10/6/65

24

ذبیح الله  دهقان باغستان

20/5/49

21/10/65

25

محمد رضا دهقان

1/1/41

8/5/62

26

مهدی ذهبی

3/11/44

21/11/64

27

محمد رفتاری

10/11/48

6/11/65

28

محمد اکبررفتاری برون

20/9/45

21/10/65

29

شکر الله زارعی

1/1/49

4/10/65

30

غلامحسین زارعی بیدسکان

5/7/46

10/6/65

31

محمد رضا زین العابدین زاده

23/4/44

22/1/62

32

علیرضا سعید زاده

10/9/47

30/2/65

33

سید علی سید محمدی

15/4/42

7/5/61

34

پرویز شرفی

10/12/46

10/6/65

35

محمد حسن شیخی زاده

24/1/41

29/11/60

36

محمد ابراهیم صالح پور

3/6/44

2/11/65

37

محمود صبوری

11/1/43

23/4/61

38

سید محمد طبسی

4/5/47

23/10/65

39

مهدی عصاریان

10/4/50

19/11/66

40

محمد رضا فخار جوان

6/1/47

3/11/65

41

مجید قهرمانی

15/11/44

26/9/61

42

جواد کاووسی

1/5/47

8/5/62

43

رحمان کرمی

1/6/44

14/9/61

44

حسین کیانی

14/1/49

30/2/65

45

علی لطفی

1/6/49

12/3/67

46

عبدالعظیم متولی حبیبی

4/8/40

23/1/62

47

محمد محب راد

10/6/49

30/12/66

48

حسین محمدزاده

7/4/47

25/8/66

49

علی محمدزاده

10/11/48

4/10/65

50

سید احمد محمودی

5/1/50

26/10/65

51

حمید رضا ملکی

1/1/51

22/10/65

52

محمد رضا میداندار

29/10/46

10/11/65

53

سید ابوالفضل میر جلیلی

6/2/46

7/5/61

54

سیدرضا میرجلیلی

10/2/45

24/11/64

55

سید جواد میررضوی

30/10/45

3/3/61

56

جواد ناظری

28/6/45

17/5/62

57

محمد علی ناظری

14/7/46

21/1/65

58

محمود ناظری

21/3/44

29/7/63

59

غلامعلی وطن پرست

5/5/49

25/10/65

60

حسن هوشنگ نزاد

21/10/42

24/12/62

61

هاشم بخشایش

24/4/48

4/10/65